Aranacak Kelime :  
  ÜRÜNLERİMİZ

  Gerekli Bilgiler

  Haber Grubu
Haber grubumuza katılın, tüm yeniliklerimizden ilk siz haberdar olun !

 
  Üye Sözleşmesi

Hijyen Grup Market Üyelik Sözleşmesi Ve Gizlilik Politikası
1. TARAFLAR
İşbu sözleşme; AĞSAN SANAYİ SİTESİ EYÜP SULTAN MAH. HOCA NASRETTİN CAD. AKTAR SOK. NO:2/G SAMANDIRA /SANCAKTEPE/İSTANBUL adresinde mukim HIJEX BİYOSİDAL ÜRÜNLER HİJYEN GRUP SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ . (Bundan böyle kısaca “Hıjex” olarak anılacaktır) ile www.hijyengrupmarket.com sitesine “Üye” olan kişi arasında, “Üye”nin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.
2. TANIMLAR
Hizmet/Hizmetler: Üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Hıjex” tarafından ortaya konulan; sipariş takibi ve benzeri uygulamalar.
Kullanıcı/Kullanıcılar: “Site”ye erişen gerçek ve tüzel kişiler.
Site: www.hijyengrupmarket.com alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen “Hıjex ”nin işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen “Hizmetler”ini sunduğu web sitesi.
Üye/Üyeler: İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda “Site”ye üye olan ve “Site”de yer alan içerik, uygulama ve “Hizmetler”den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.
Alıcı: “Site” üzerinde “Hıjex” tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi “Üye”.
Üye Sayfası: Üyenin “Site”de yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen üyeye özel sayfa.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu sözleşmenin konusu, “Site”de “Hıjex” tarafından sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden “Alıcı” tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
İşbu sözleşmenin kapsamı ise, “Site”de yer alan tüm “Hizmet”, uygulama ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup “Site”de “Hıjex” tarafından sağlanan “Hizmetler”e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, tüm “Üye”lere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin “Alıcı” tarafından kabulü ile “Alıcı” “Site”de yer alan ve yer alacak olan “Hıjex” tarafından yapılan “Hizmetler”e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, “Üye”lere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, üye olmak isteyen “Kullanıcı”nın “Site”de bulunan üyelik formunu, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üye olmak isteyen “Kullanıcı”nın gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat “Kullanıcı” sorumludur. Üyelik hak ve yükümlülükleri sadece üyelik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez
4.2. “Hıjex”, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.
4.3 Üyenin Üye Profili Sayfası”na erişmek ve “Site” üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.4. “Hıjex”, “Site”nin herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda “Site”nin her türlü kullanımına ve “Site” üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve “Site” üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir.
• “Site”nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
• Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde sitenin işbu kullanım koşulları ya da üyelik sözleşmesi ve ekleri kapsamında veya kapsamı dışında kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması veya hesap oluşturulması,
• Sitenin her türlü yasadışı ya da hile amacı ile kullanılması,
• Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya “Site”’ye ya da 3. şahsa ait içeriğin tamamını veya bir kısmını sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi;
• Yorum ve puanlama sistemlerinin site dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması (sitedeki yorumları site dışında yayınlamak gibi);
• Virüs veya siteye, sitenin veri tabanına, site üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
• “Site” tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri her ne suretle olursa olsun engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren bir şekilde “Site”ye erişim sağlanmaya çalışılması;
• “”Hıjex nin önceden yazılı iznini alınmaksızın, “Site” üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde “Site”de yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması ;
İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında “Site”nin ve “Site” üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; “Hıjex”nin ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.5. “”Hıjex, “Alıcı” tarafından “Site”ye beyan edilen “Üye” bilgilerini, Gizlilik Politikası ile açıklanan kullanımlar, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve “Site”nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler, “ Hıjex”nin iş ortakları tarafından ortaya koyulan faaliyetlerin ve uygulamaların reklamı ve pazarlanması amacıyla, söz konusu yükümlülükleri ifa edebilmesi için gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir ve üçüncü kişilere açıklayabilir. Üye bilgilerinin “Hıjex” tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.
4.6. “Hıjex”, “Site”de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir
4.6. Üyeliği dondurulan, üyelikten uzaklaştırılan veya üyeliği süresiz olarak yasaklanan kişilerin başka bir kullanıcı hesabıyla üye olmaları yasaktır. Bu yasağa aykırılık halinde oluşabilecek zararlardan “Hıjex” sorumlu tutulamaz, “Üye” kendisi sorumludur.
5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
“Site”nin (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, kullanıcı veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm teknik ve altyapıya ilişkin elemanları “Hıjex”e ait ve/veya “Hıjex” tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. “Hıjex ” uygulamalarının, “Site”de yer alan bilgilerin ve “Hıjex”in telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına “Hıjex” tarafından izin verilmemektedir. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, “Hıjex”nin ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. “Hıjex”nin; “Site” ve “Site” üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
“Hıjex”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda “Site”de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
7. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “Hıjex” işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “Hıjex” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “ Hıjex”den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “Hıjex”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
9. HIJEX KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
“Üye”, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “ Hıjex’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, “Hıjex”yi yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
10. BÜTÜNLÜK
İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

11. BİLDİRİM
Üyeler ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Üye’nin sorumluluğundadır.
12. YÜRÜRLÜLÜK
İşbu sözleşme üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Hıjex Gizlilik Politikası
www.hijyengrupmarket.com web sitesinin (kısaca Hıjex) tüm hakları Hıjex Biyosidal Ürünler Hijyen Grup San.ve Tic.Ltd.Şti. ne aittir (kısaca Hıjex ). Hıjex in tüm bireysel ve kurumsal üyelerinin üye bilgilerini, güvenlik ve gizlilik prensipleri doğrultusunda koruyan interaktif bir platform olarak işletmeyi hedeflemektedir.
Hıjex’de , gizliliğinizi korumak ve kullandığı teknolojik altyapıdan mümkün olan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla güvenliğinizin temini adına çeşitli gizlilik politikası ilkeleri belirlemiştir.
Bu gizlilik politikası içerisinde aşağıda gösterilecek olan bu Hıjex internet sitesi ve bağlı tüm alt alan adlarından yayın yapan internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiştir ve bu doğrultuda açıklanmaktadır.
Hıjex internet sitesini ziyaret eden ve/veya kullanan tüzel ya da gerçek kişiler burada belirtilen bu ilkelerin tümünü kabul etmiş sayılırlar Hıjex. kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda “Gizlilik Politikası” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri her zaman için yapabilecektir. Hıjex “Gizlilik Politikası” bölümünün belli aralıklarla kontrol edilip okunması sonucunda Hıjex’in kişisel bilgilerin güvenliği konusundaki kararlılığı neticesinde gerçekleşen yeni politika açıklamaları gibi gelişmelerden haberdar olunabilecektir.
Hıjex, Hıjex’de , ziyaretçileri ya da üyeleri tarafından kendisine, elektronik ortamda iletilen her türden kişisel bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacak ve bu türden kişisel bilgileri 3. Kişilere satmayacak ya da açıklamayacaktır ve hiç bir şart altında kullanılmasına da izin vermeyecektir.
Hıjex’deki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Hıjex’de çıkabilecek olası sorunların acil olarak giderilmesi için, Hıjex, gerektiğinde üyelerin IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, üyeleri ve ziyaretçileri genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Kullanıcıların, Hıjex e üye olup “üye”, “alıcı” ya da “satıcı” gibi sıfatların kazanılması için ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soyisim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb.) Hıjex e vermesi gerekebilir. Bu türden bilgiler, Hıjex’in, ortaklarının veya işbirliği içinde olunan kişi ya da kurumların faaliyetlerinin ve/veya uygulamalarının üyelere bildirilmesi ya da doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanılabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde üyelerle temas kurmak için de kullanılır. Hıjex tarafından talep edilen bilgiler veya üyeler tarafından sağlanan bilgiler veya Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler hıjex ortakları ve işbirliği içinde olduğu kişi ya da kurumlar tarafından üyenin kimliği ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve/veya pazar araştırmalarında ve ürün hizmetlere ilişkin bilgilendirme yapılması amacıyla kullanılabilir. Üçüncü şahıs ve kurumların bu amaçların gerçekleştirilmesi dışında kullanıcı bilgilerini kullanma izni bulunmamaktadır.Hıjex’in iş ortaklarının ve diğer işbirliği içinde bulunduğu kurum ve kişilerin de kendileriyle paylaşılan Hıjex üyelerinin kişisel bilgilerinin güvenliğinden sorumlulukları bulunmaktadır.
Hıjex başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. Hıjex, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulamaları veya politikalarına ya da barındırdıkları içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
Üyelere ait kişisel bilgiler, ad ve soyad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. Hıjex , kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bu konuda sır saklama yükümü altında olduğunu addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu sözleşme ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu yönde gereken özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
Hıjex , aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik politikası bildirimi hükümleri dışına çıkarak üyelere ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar şunlardan ibaret olacaktır;
• Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. şekilde olmak üzere yetkili otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan mevzuatın ve hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
• Hıjex’nun kullanıcılarıyla arasındaki Hıjex’de ilan edilmiş bulunan sözleşme ve her türlü bildirimlerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulanmasına ilişkin hallerde,
• Yetkili idari ve/veya adli otoriteler tarafından kanuni usulüne uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda üyelerle ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
• Üyelerin haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.
Hıjex , üyeler ve ziyaretçilerin Hıjex ’i kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, üyenin ya da ziyaretçinin tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi’ni zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi’ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.
Hıjex’ de düzenlenen periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren üyelerden ya da ziyaretçilerden talep edilen bilgiler, Hıjex, ortakları ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu üyelere /ziyaretçilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.
Hıjex, işbu gizlilik politikası hükümlerini gerekli gördüğü takdirde dilediği zaman Web Sitesi’de yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Hıjex’nun değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri Hıjex’de yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.
Arkadaşıma Tavsiye Et
Hıjex üyeleri, site üzerinde ürün bilgilerini arkadaşlarına ve diğer internet kullanıcılarına ilgili linklere ve düğmelere tıklamak suretiyle gönderebilmektedirler. Bu işlem yapılırken üyenin belirttiği alıcı e-posta adresi, sitenin tanıtım amaçlı aktivitelerini duyurmak dışında başka bir amaç için kullanılmayacaktır.
Kullanıcı İstekleri / Geri Bildirimler
Hıjex üye ve ziyaretçilerinin site ile ilgili Hıjex ’e ulaştırdıkları her türlü istek, öneri, yorum ve soruları içeren mesaj, bilgi ve yorum gibi içerikler, site performansını ölçmek açısından saklanmaktadır. Bu türden içerikler ve bilgiler bu kişilere yanıt vermek ve site etkinliğini artırmaya yönelik araştırmalarda kullanılmak dışında başka bir amaç için kullanılmayacaktır.

Kullanıcı adı ve Şifre
Bireysel ve kurumsal üyelerin tüm kişisel bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik olarak Hıjex üzerinde ilgili bölümlere kullanıcı adı ve şifre ile ulaşım sağlanmaktadır. Üye’nin Hıjex’den yararlanma hakkı sadece kendisine aittir, bu hak başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve şifrenin gizliliği üyenin sorumluluğundadır, bunlar üçüncü kişi ya da kuruluşlara kullandırılamazlar. Kullanıcı adının ve şifrenin izinli veya izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek durumlarda Hıjex hiçbir sorumluluk taşımamaktadır, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye’ye aittir. Bu maddeye aykırı hareket, Üye’ye verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir. Şifrenin izinsiz kullanımın tespit edilmesi durumunda Hıjex derhal bilgilendirilmelidir. Hıjex üyesi olarak belirlenen güvenlik ve/veya gizlilik prensiplerine uymayan bireysel ve kurumsal üyelerin Hıjex güvenlik ve gizlilik prensiplerinin aksi yönünde bir durumla karşılaşmaları halinde Hıjex hiçbir sorumluluk taşımamaktadır. Bu tür olumsuz bir durumla karşılaşıldığı takdirde Hıjex “Müşteri İlişkileri” birimi ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. 
  Alışveriş Sepeti
Alışveriş sepetinize henüz ürün eklememişsiniz.

  Üye Girişi

  Güncel Haberler

  Fırsat Ürünü
Ecolox
Elektrolize Su Jenaratorü

Fiyatı : 1.500,00 TL KDV Dahil

  Popüler Ürünler
Elektrolize Su Jenaratorü
Fiyatı : 1.500,00 TL KDV Dahil
Elektrolize Su Jenaratorü
HİDROSAN PLUS – YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON MADDESİ 6 kg (5 Lt)
Fiyatı : 684,00 TL KDV Dahil
HİDROSAN PLUS – YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON MADDESİ 6 kg (5 Lt)
Buzlanma Önleyici ve buz Çözücü Sıvı 25 kg
Fiyatı : 720,00 TL KDV Dahil
Buzlanma Önleyici ve buz Çözücü Sıvı 25 kg
DUMANLAMA YOLUYLA DEZENFEKSİYON 1000 GR KUTU 1000-2500 m³ alan için 1 koli 4 adet olarak satılmaktadır
Fiyatı : 6.802,43 EUR KDV Dahil
DUMANLAMA YOLUYLA DEZENFEKSİYON 1000 GR KUTU 1000-2500 m³ alan için 1 koli 4 adet olarak satılmaktadır
ÇİZME GALOŞU MAVİ EXTRA DİZE KADAR 1000 ADET KOLİ 100 mikron kalınlık
Fiyatı : 2.340,00 TL KDV Dahil
ÇİZME GALOŞU MAVİ EXTRA DİZE KADAR 1000 ADET KOLİ 100 mikron kalınlık
BICAK STERİL DOLABI 20 BICAK KAPASİTELİ ULRAVİOLE AMPULLÜ 97*10*60 CM
Fiyatı : 12.120,00 TL KDV Dahil
BICAK STERİL DOLABI 20 BICAK KAPASİTELİ ULRAVİOLE AMPULLÜ 97*10*60 CM
BICAK STERİL DOLABI 10 BICAK KAPASİTELİ 49*10*60 CM
Fiyatı : 6.480,00 TL KDV Dahil
BICAK STERİL DOLABI 10 BICAK KAPASİTELİ 49*10*60 CM
Fotoselli - Pilli Elektrikli 1Lt Hacimli , Sert Plastik Gövde,
Fiyatı : 1.487,92 USD KDV Dahil
Fotoselli - Pilli Elektrikli 1Lt Hacimli , Sert Plastik Gövde,
PVC TABANLI NEM VE TOZ ALICI HİJYENİK PASPAS 60*90 cm
Fiyatı : 530,40 TL KDV Dahil
PVC TABANLI NEM VE TOZ ALICI HİJYENİK PASPAS 60*90 cm
RAMPALI PASLANMAZ ÇELİK HAZNELİ + KIVIRCIK PASPASLI HİJYENİK PASPAS 60*90*2.5 cm ebatlarında
Fiyatı : 4.056,00 TL KDV Dahil
RAMPALI PASLANMAZ ÇELİK HAZNELİ + KIVIRCIK PASPASLI HİJYENİK PASPAS 60*90*2.5 cm ebatlarında

Company : HIJEX BİYOSİDAL ÜRÜNLER HİJYEN GRUP SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
End Date : 3.2.2024
URL : https://www.hijyengrupmarket.com/
Address : Ağsan Sanayi Sit. Eyüp Sultan Mh. Hoca Nasrettin Cd. Aktar Sk. No:2/G
Telephone : +90 216 311 27 43 / +90 216 311 70 32
Email Contact : info@hijyengrupmarket.com
 

The following information has been self-reported by the entity to which it relates for the purpose of assignment of a unique identifier (CUI). The information has not been verified nor has the entity been authenticated, credentialed, verified, or investigated in any way.


       
Sitemizde kullanılan resimler, metinler ve diğer tüm içeriklerin telif hakları firmamıza aittir. Bu sitede yer alan içerikler, firmamızın izni olmadan basılı veya elektronik bir ortamda kesinlikle izinsiz olarak kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
Bu sitede, Kolaymağaza E-Ticaret Sistemi altyapısı kullanılmaktadır.